KANCELARIA NOTARIALNA Joanna Ramęda-Pilip Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna.

Opłaty

Notariusz, w zależności od rodzaju czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:

 

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierz) lub
  • podatek od spadków i darowizn (pobierz)
  • opłaty sądowe (pobierz)

 

Kancelaria, po skontaktowaniu się przez Państwa i zleceniu przygotowania danej czynności notarialnej, przekaże Państwu informację o wysokości wymienionych wyżej należności.
Podatki, opłaty sądowe i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy Kancelarii w momencie dokonywania czynności. Kancelaria od każdej czynności notarialnej oraz od każdego wypisu aktu notarialnego pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (pobierz) powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria każdorazowo poinformuje Państwa o wysokości tego wynagrodzenia.

 

Numer rachunku bankowego Kancelarii Notarialnej w ING Banku Śląskim S.A.: 76 1050 1559 1000 0090 7274 8966