KANCELARIA NOTARIALNA Joanna Ramęda-Pilip Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna.

Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych reguluje art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie”.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

  • SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE (w szczególności: umowy zbycia nieruchomości – darowizna, sprzedaż, zamiana, umowy spółek, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dział spadku i in.),
  • SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA,
  • SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA (poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie daty okazania dokumentu, poświadczenie za zgodność z oryginałem, poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • DORĘCZA OŚWIADCZENIA,
  • SPISUJE PROTOKOŁY,
  • SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW,
  • PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE,
  • SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW,
  • SPORZĄDZA – NA ŻĄDANIE STRON – PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW,
  • WYKONUJE INNE CZYNNOŚCI PRAWNE, WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

 

Zajmujemy się wszystkimi wymienionymi wyżej czynnościami. Każda czynność notarialna powinna zostać poprzedzona kontaktem z notariuszem lub pracownikiem kancelarii w celu ustalenia rodzaju dokumentów, które należy przedłożyć w oryginale przed ustaleniem terminu jej dokonania. Dokumenty te zostaną zweryfikowane przez notariusza, a ich analiza umożliwi stwierdzenie czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.