KANCELARIA NOTARIALNA Joanna Ramęda-Pilip Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna.

Notariusz

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, przy zastosowaniu przepisów obowiązującego prawa i przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

 

Joanna Ramęda – Pilip jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W czasie studiów odbyła jeden semestr na Uniwersytecie w Barii we Włoszech w ramach programu Socrates – Erasmus oraz jeden semestr na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Most.
W 2007 roku ukończyła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Poznaniu i złożyła z wynikiem bardzo dobrym egzamin notarialny. W okresie od września 2007 roku do stycznia 2010 roku odbyła asesurę notarialną. W styczniu 2010 roku otrzymała nominację Ministra Sprawiedliwości na notariusza.

 

Od 1 kwietnia 2010 roku rozpoczęła pracę w ramach własnej kancelarii notarialnej w Szczecinie.